Archiv rubriky: ELSA

Výhody členství

  • navázání nových kontaktů (z plzeňských práv nebo z jiných fakult)
  • vzdělávací kurzy pro členy (např. školení CODEXIS nebo ASPI)
  • přístup na členské akce (např. laser game, team buildings)
  • položka ve tvém životopisu
  • uplatnění a realizace (nové projekty, členství v OC týmech)
  • možnost výjezdu do zahraničí (díky programu STEP)
  • možnost výjezdu na study nebo institutional visit
  • šance se dostat do ELSA Delegation
  • větší šance se dostat na ELSA Law Schools
  • a mnoho dalších…

Akce

Lokální

Prvácký seznamovák

Informační schůzka

Burza učebnic

Právnická párty

Job Fair Kontakt

Vánoční posezení

Coffee Break s děkanem

Školení CODEXIS

Training Day

Školení ASPI

Charitativní koncert

Národní

Římskoprávní Moot Court

Training Days

Mezinárodní

ELSA Delegations

ELSA Law Schools

ELSA Moot Court Competition

European Human Rights Moot Court Competition

ELSA Legal Research Group

Student Trainee Exchange Programme

 

Sekce v ELSA

Akademické Aktivity / Academic Activities / AA

Lidé v této sekci se věnují organizaci akcí akademického rázu, kde se dá propojit teorie s praxí. Do AA tak patří například simulované soudní procesy (Moot Court Coumpetition) v oblasti římského práva, občanského či obchodního práva, essay competitions (často ve spolupráci s advokátní kanceláří – je vybráno téma, na které poté studenti píší eseje. Autor té nejlepší získá finanční odměnu, či stáž) nebo negotiation competition (vyjednávací soutěž, kde se strany snaží dostát nejvýhodnějších obchodních podmínek).  

Akademické akce jsou však jen jedna část, která spadá pod sekci AA. Patří sem také organizace akcí společenského rázu, jako jsou právnické párty, coffee break s děkanem, vánoční posezení a spoustu dalších akcí, kde se studenti mohou setkat a pobavit. 

Marketing / MKT

Marketingová sekce se má starat o vnější tvář a celkovou image ELSA Plzeň. Hlavním úkolem markeťáků je starat se o sociální sítě, web a hlavně propagovat akce všech sekcí na naší lokální skupiny. Offline i online. Vytváříme tedy například plakáty, brožury, reklamní předměty, grafiku na FB, fotíme na akcích a děláme mnoho dalších užitečných věcí… 😉
Jediná akce, kterou pořádáme je Job Fair Kontakt. JFK je jedna z nejdůležitějších akcí naší lokální skupiny. Na tomto veletrhu pracovních příležitostí pro studenty Právnických fakult máš příležitost se setkat se zástupci předních zaměstnavatelů v České republice a najít si práci během svého studia.

 

Semináře a Konference / Seminars & Conferences / S&C

Jak již název vypovídá, tato sekce se věnuje pořádání odborných akcí od besed se známými osobnostmi přes návštěvy významných institucí jak v ČR, tak v zahraničí až po konference. Je to tedy sekce, která se snaží o prohloubení a zároveň i získávání nových znalostí svých členů v právním směru. 

Tato sekce ve spolupráci s FPR ZČU organizuje například několikrát do semestru školení na právnické systémy CODEXIS a ASPI, kde zúčastnění členové získají i certifikát o absolvování kurzu. 

Každoročně pořádáme několik akcí. Mezi nejúspěšnější bychom zařadili návštěvu Věznice Plzeň či Ústavního soudu ČR.  

V příštím semestru nás čeká například přednáška nejvyššího státního zástupce či konference na téma medicínského práva. 

Student Trainee Exchange Programme / STEP

V této sekci se nejvíce projevuje mezinárodní rozměr samotné ELSA, protože se jedná o program výměnných stáží studentů, a to jak po Evropě, tak i v rámci některých mimoevropských lokalit.  

V činnosti našeho STEP týmu jsou stěžejní především dvě ze čtyř hlavních fází STEP – Job Hunting a Student Hunting. 

Během Job Huntingu se snažíme zajistit stáž v naší krásné Plzni, aby některý zahraniční student přijel k nám. Stáže nemusí probíhat jen v advokátních kancelářích, ale například i na soudech, v právních odděleních firem, či v bankovních institucích. Během pobytu se zahraničnímu studentovi snažíme zajistit co nejjednodušší začlenění, dopravu, rozhlédnutí po městě, ale i bohatý program po práci. 

Student hunting znamená, že se věnujeme studentům naší fakulty, tedy nabízíme jim dostupné stáže v zahraničí, pomáháme jim s přihláškou a celkově se snažíme zvýšit úspěšnost pro jejich přijetí. 

Přihlásit se na stáže STEP je jedna z největších příležitostí, které členství v ELSA nabízí, a proto jsou dveře do STEP týmu vždy otevřené lidem, kteří tuto možnost pro studenty chtějí dále rozvíjet.

Dále tu jsou prezident, tajemník a pokladník

Co je to ELSA?

ELSA (The European Law Students‘ Association) je mezinárodní, nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Byla založena za účelem setkávání mladých studentů práva na akcích, které jim umožní osobní rozvoj, seberalizaci a získávání nových zkušeností. ELSA je tvořená studenty právnických fakult a mladými právníky z celé Evropy.

Její historie sahá až do roku 1981! Byla založena studenty z Maďarska, Německa, Polska a Rakouska. Její členská základna se stále rozrůstá a dnes je ELSA, s působností na 375 fakultách ve 43 zemích, sdružující přes 50 000 studentů a mladých právníků napříč celou Evropou, největším nezávislým sdružením studentů práva na světě!

ELSA ctí a podporuje lidská práva, kulturní rozmanitost, zajímá se o aktuální dění a profesní rozvoj svých členů.

ELSA umožňuje studentům navázat cenné kontakty a získat nadstandardní znalosti a dovednosti v oblasti práva i v dalších příbuzných oborech, nabízí neopakovatelnou příležitost získat potřebnou právní praxi v zahraničí spolu s možností účastnit se nejrozmanitějších akcí pořádaných skupinami ELSA kdekoliv v Evropě.

V České republice je ELSA zastoupena 4 lokálními skupinami. V Plzni, Praze, Olomouci a i v Brně.

Naším hlavním úkolem v ELSA Plzeň je zkvalitňovat akademický život studentů na FPR ZČU a pomoci studentům získat zkušenosti, kontakty v ČR a v zahraničí. Tím jim umožňujeme lepší vzdělání v oblasti práva a uplatnění pro budoucí kariéru.

V rámci různých společných akcí a společných projektů propojuje současné i budoucí decision makery z celé Evropy a umožňuje jim navázat vzájemné kontakty. Participujeme na různých akcích pořádaných naší fakultou. Jsme účastníkem mezinárodního projektu STEP, zaštiťuje různé projekty svých členů, které jsou zaměřeny na cokoliv, co je zrovna napadne a co alespoň vzdáleně souvisí s právem, právníky, studenty práva nebo studiem na naší fakultě.

Každoročně organizujeme několik seminářů či konferencí za účasti předních osobností z českého a obvykle i mezinárodního právního prostředí či z vědních oborů právu blízkých. Stejně tak pravidelně organizuje celou řadu aktivit. Například moot courts, právnická párty a mnoho dalšího!