Co je to ELSA?

ELSA (The European Law Students‘ Association) je mezinárodní, nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Byla založena za účelem setkávání mladých studentů práva na akcích, které jim umožní osobní rozvoj, seberalizaci a získávání nových zkušeností. ELSA je tvořená studenty právnických fakult a mladými právníky z celé Evropy.

Její historie sahá až do roku 1981! Byla založena studenty z Maďarska, Německa, Polska a Rakouska. Její členská základna se stále rozrůstá a dnes je ELSA, s působností na 375 fakultách ve 43 zemích, sdružující přes 50 000 studentů a mladých právníků napříč celou Evropou, největším nezávislým sdružením studentů práva na světě!

ELSA ctí a podporuje lidská práva, kulturní rozmanitost, zajímá se o aktuální dění a profesní rozvoj svých členů.

ELSA umožňuje studentům navázat cenné kontakty a získat nadstandardní znalosti a dovednosti v oblasti práva i v dalších příbuzných oborech, nabízí neopakovatelnou příležitost získat potřebnou právní praxi v zahraničí spolu s možností účastnit se nejrozmanitějších akcí pořádaných skupinami ELSA kdekoliv v Evropě.

V České republice je ELSA zastoupena 4 lokálními skupinami. V Plzni, Praze, Olomouci a i v Brně.

Naším hlavním úkolem v ELSA Plzeň je zkvalitňovat akademický život studentů na FPR ZČU a pomoci studentům získat zkušenosti, kontakty v ČR a v zahraničí. Tím jim umožňujeme lepší vzdělání v oblasti práva a uplatnění pro budoucí kariéru.

V rámci různých společných akcí a společných projektů propojuje současné i budoucí decision makery z celé Evropy a umožňuje jim navázat vzájemné kontakty. Participujeme na různých akcích pořádaných naší fakultou. Jsme účastníkem mezinárodního projektu STEP, zaštiťuje různé projekty svých členů, které jsou zaměřeny na cokoliv, co je zrovna napadne a co alespoň vzdáleně souvisí s právem, právníky, studenty práva nebo studiem na naší fakultě.

Každoročně organizujeme několik seminářů či konferencí za účasti předních osobností z českého a obvykle i mezinárodního právního prostředí či z vědních oborů právu blízkých. Stejně tak pravidelně organizuje celou řadu aktivit. Například moot courts, právnická párty a mnoho dalšího!