Sekce v ELSA

Akademické Aktivity / Academic Activities / AA

Lidé v této sekci se věnují organizaci akcí akademického rázu, kde se dá propojit teorie s praxí. Do AA tak patří například simulované soudní procesy (Moot Court Coumpetition) v oblasti římského práva, občanského či obchodního práva, essay competitions (často ve spolupráci s advokátní kanceláří – je vybráno téma, na které poté studenti píší eseje. Autor té nejlepší získá finanční odměnu, či stáž) nebo negotiation competition (vyjednávací soutěž, kde se strany snaží dostát nejvýhodnějších obchodních podmínek).  

Akademické akce jsou však jen jedna část, která spadá pod sekci AA. Patří sem také organizace akcí společenského rázu, jako jsou právnické párty, coffee break s děkanem, vánoční posezení a spoustu dalších akcí, kde se studenti mohou setkat a pobavit. 

Marketing / MKT

Marketingová sekce se má starat o vnější tvář a celkovou image ELSA Plzeň. Hlavním úkolem markeťáků je starat se o sociální sítě, web a hlavně propagovat akce všech sekcí na naší lokální skupiny. Offline i online. Vytváříme tedy například plakáty, brožury, reklamní předměty, grafiku na FB, fotíme na akcích a děláme mnoho dalších užitečných věcí… 😉
Jediná akce, kterou pořádáme je Job Fair Kontakt. JFK je jedna z nejdůležitějších akcí naší lokální skupiny. Na tomto veletrhu pracovních příležitostí pro studenty Právnických fakult máš příležitost se setkat se zástupci předních zaměstnavatelů v České republice a najít si práci během svého studia.

 

Semináře a Konference / Seminars & Conferences / S&C

Jak již název vypovídá, tato sekce se věnuje pořádání odborných akcí od besed se známými osobnostmi přes návštěvy významných institucí jak v ČR, tak v zahraničí až po konference. Je to tedy sekce, která se snaží o prohloubení a zároveň i získávání nových znalostí svých členů v právním směru. 

Tato sekce ve spolupráci s FPR ZČU organizuje například několikrát do semestru školení na právnické systémy CODEXIS a ASPI, kde zúčastnění členové získají i certifikát o absolvování kurzu. 

Každoročně pořádáme několik akcí. Mezi nejúspěšnější bychom zařadili návštěvu Věznice Plzeň či Ústavního soudu ČR.  

V příštím semestru nás čeká například přednáška nejvyššího státního zástupce či konference na téma medicínského práva. 

Student Trainee Exchange Programme / STEP

V této sekci se nejvíce projevuje mezinárodní rozměr samotné ELSA, protože se jedná o program výměnných stáží studentů, a to jak po Evropě, tak i v rámci některých mimoevropských lokalit.  

V činnosti našeho STEP týmu jsou stěžejní především dvě ze čtyř hlavních fází STEP – Job Hunting a Student Hunting. 

Během Job Huntingu se snažíme zajistit stáž v naší krásné Plzni, aby některý zahraniční student přijel k nám. Stáže nemusí probíhat jen v advokátních kancelářích, ale například i na soudech, v právních odděleních firem, či v bankovních institucích. Během pobytu se zahraničnímu studentovi snažíme zajistit co nejjednodušší začlenění, dopravu, rozhlédnutí po městě, ale i bohatý program po práci. 

Student hunting znamená, že se věnujeme studentům naší fakulty, tedy nabízíme jim dostupné stáže v zahraničí, pomáháme jim s přihláškou a celkově se snažíme zvýšit úspěšnost pro jejich přijetí. 

Přihlásit se na stáže STEP je jedna z největších příležitostí, které členství v ELSA nabízí, a proto jsou dveře do STEP týmu vždy otevřené lidem, kteří tuto možnost pro studenty chtějí dále rozvíjet.

Dále tu jsou prezident, tajemník a pokladník